December 25, 2017

60th Aniversary Book

“มาร่วมกันสร้างความทรงจำดีๆ
ด้วยการส่งภาพถ่ายในอดีต
เพื่อให้หนังสือครบรอบ 60 ปี
ช่วยบันทึกและส่งต่อเรื่องราว
แห่งมิตรภาพอันสวยงาม
ระหว่างเพื่อน พี่ น้องของพวกเรา”

ช่องทางการแบ่งปันเรื่องราว

Line @cuga หรือ Geocu.alumni@gmail.com