CUGA DIRECTORY 2013

CUGA Directory ฉบับปัจจุบันจัดทำขึ้นในปี 2013 เนื่องในงาน Geonigth’55

สามารถ download ได้โดยการ click ที่รูปด้านบน หรือ scan QR Code

*ข้อมูลบางส่วนยังต้องการการแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

พี่ๆน้องๆที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถแก้ได้ที่  link ด้านล่างค่ะ

UPDATE ข้อมูล

 

Leave a Reply